honda båtmotorer til

KNALLpriser

Honda BF40 – FØR 64.995,-

NÅ 57.990,-

Lang stamme, elektrisk start, kontrollboks, elektrisk/hydraulisk power trim/tilt. Mektig og miljøvennlig, sidemontert preriggsett inkl.  

Honda BF50 – FØR 73.995,-

NÅ 64.990,-

Lang stamme, elektrisk start, kontrollboks, elektrisk/hydraulisk power trim/tilt. Mektig og miljøvennlig, sidemontert preriggsett inkl.

Honda BF60 – FØR 84.995,-

NÅ 73.990,-

Lang stamme, elektrisk start, kontrollboks, elektrisk/hydraulisk power trim/tilt. Mektig og miljøvennlig, sidemontert preriggsett inkl.